အမ်ား အတြက္ ပညာေရး

Tuesday, 19 November 2013

ဒီပုိ.စ္ကို က်မကိုယ္တိုင္ ပညာလိုလားသူျဖစ္ပါလွ်က္ အၾကိမ္ၾကိမ္ စဥ္းစားျပီးမွ ခ်ေရးလိုက္ျဖစ္တာပါ။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အရင္ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေလာက္က အစုိးရေက်ာင္းမ်ားနွင့္ အျပိဳင္ ပုဂၢလိက ပညာေရးေက်ာင္းေတြ ေပၚခဲ့တယ္ ။ အဲ့ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြက အရင္တုန္းက အဂၤလိပ္စာကို အဓိကထားျပီး GCSE သင္ရိုုးညႊန္းတန္း အတိုင္း နိုင္ငံရပ္ျခား အထိ ရည္မွန္းျပီးသင္တယ္ ။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝတဲ့ အသိုင္းအဝန္းမွ ကေလးမ်ား ၊ အခ်ိဳ.နိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ကေလးမ်ား ၊ အစိုးရထိပ္ပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သားသမီး ေျမးမ်ား ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္အဖဲြ.အစည္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ.၏ သားသမီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါတယ္ ။

အစိုးရေက်ာင္းတက္တဲ့ကေလးမ်ားကလည္း ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြက္ ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းေတြမွာ လာတက္ေရာက္ၾကတယ္ ။ ဒါေတာင္ အဲ့တုန္းက ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ လက္ခ်ိဳးေရလို.ရေသးတယ္ ။  ဒီလိုနဲ. တျဖည္းျဖည္း……..ဆယ္စုနွစ္ ႏွစ္စုေလာက္ ေရာက္လာေတာ့ က်မ အရင္တုန္းက ကြ်န္ပညာေရး နဲ. အမိ်ဳးသားပညာေရးဆိုတဲ့ ေခတ္ကို သြားသတိရမိတယ္ ။ ဘုရား ၊ ဘုရား ငါတို.တိုင္းျပည္ အခု အဲ့ဒီေခတ္ျပန္ေရာက္ေနတာပါလား ။ အခုဆို ပြင့္လင္းသြားျပီဆုိျပီး GCSE  နွင့္ American Curriculum
အေျချပဳ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ မိႈလိုေပါက္လာသလို ၊ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတန္း အတိုင္း သင္ၾကားမည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ကို ပါ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ တဲ့ ။
သာမန္အစုိးရဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ား ၊ လက္လုပ္လက္စား သားသမီးမ်ား ၊ ရိုးရိုးအစိုးရေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားရဲ့ ေနာင္ေရး ၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး ဘာေတြမ်ားျဖစ္ကုန္မလဲ ။ အခုေတာင္ day ဘဲြ.ရ နဲ. အေဝးသင္ ဘဲြ.ရၾကား မတူညီတဲ့ အရည္အေသြးေၾကာင္. အေဝးသင္လက္မွတ္ နဲ.အလုပ္ရဖို.ခက္ခဲေနတာ ။ ေနာင္ဆို အဂၤလိပ္စကားတက္ ဘဲြ.ရနဲ. ျမန္မာတကၠသိုလ္ ဘဲြ.ရ ယွဥ္ဖို.ထက္ အစိုးရေက်ာင္းထြက္နဲ.ပုဂၢလိေက်ာင္းထြက္ဆိုျပီး ျပန္ခဲြေနၾကရေတာ့မယ္ ။

ျဖစ္သင့္ပါရဲ့လား ။ အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးကုန္ပါလိမ့္မယ္ ။ အဲ့ဒီလို အစိုးရသင္ရိုးအတိုင္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကို သင္ခြင့္ေပးရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ။ အစိုးရေက်ာငး္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ထိေရာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးနိုင္ျခင္းမရိွလို. ပုဂၢလိကေတြ သင္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္ ယူဆလို.ေပါ့ ။ ဒါဆို ဒီလို သူမ်ားေပးမယ့္ အစား အဲ့ဒီလို မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၊ အားနည္းခ်က္ကိုရွာျပီးျပဳျပင္ရမွာေပါ့ ။

အဓိကကေတာ့ အစိုးရေက်ာင္း မွာ 

၁ ။ ဆရာ၊ဆရာမ မလံုေလာက္ဘူး ၊  လံုေလာက္ေအာင္ခန္.ပါ ။

၂ ။ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား အတန္းထဲစာေကာင္းေကာင္းမသင္ပဲ က်ဴရွင္ေရာက္မွသင္သလား ၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းကဲ့သို. သင့္တင့္ေသာ လစာေပးပါ ၊ ဒါကိုမွ တာဝန္မေက်လွ်င္ ျဖဳတ္ထုတ္နုိင္ပါသည္ ။

၃ ။ အတန္းတြင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားမႈ.ေၾကာင့္ intensive care မေပးနိုင္ဘူးလား ၊ အတန္းတတန္းတြင္ အေယာက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ခန္.သာ ေျပာင္းလဲ ထားရိွနုိင္သလို ဆရာ၊ဆရာမ ဦးေရကို ေက်ာင္းသားဦးေရနွင့္ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးပါ ။

၄ ။ တလမ္းသြားစနစ္၊ ငါသင္သလို ေျဖ ဟူေသာ စနစ္ထက္ ကေလးမ်ားကို ေတြးေခၚခြင့္ ၊ လက္ေတြ.ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးရပါမည္ ။ ဥပမာ ။ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါမ်ား ကို မိမိေရးေပးေသာ အေကာင္ကိုသာ က်က္မွတ္ေျဖျခင္းထက္ သင္ၾကားစဥ္ ကေလးမ်ားကိုပါ ပါဝင္စဥ္းစား အလွည့္ေပးေျပာခုိငး္ျပီး ကေလးမ်ား ေရးေသာ အေကာင္မွန္ကန္ပါက အမွတ္ေပးရမည္ ။
အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားခ်ိန္တြင္လည္း လက္ေတြ.အသံုးျပဳနုိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသင့္သည္ ။

၅ ။ စာေမးပဲ စနစ္တြင္ မတူညီေသာ ေက်ာင္းမ်ားအလိုက္ ကဲြျပားေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္ ။ တပါတ္ တခါ ၊ တလ တခါ သင္ခန္းစာျပီးတိုင္း စစ္သလို semester အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ term အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္စစ္ေပးသင့္ပါသည္ ။

၆။ အစိုးရေက်ာင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ား ၊ စာေမးပဲြမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ အရည္အေသြးျမွင့္ရမည္ ။ မိမိတတ္ရံုျဖင့္ မရ ကေလးမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းသင္ျပတတ္ဖို.လိုအပ္ေသးသည္ ။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ထိုျပႆနာမ်ား ရိွၾကသည္ ။

၇။ သင္္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း ၊ ေလလြင့္မႈ.မရိွေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ လက္ေတြ. အသံုးခ်တတ္ေရး စသည္ျဖင့္ စီမံေပးရမည္ ။ ထုိ.အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ လိုအပ္ေသာ ဘားဂ်က္ေပးနိုင္ဖို.ေတာ့ လိုပါလိမ္.မည္ ။

ရိုးသားေစခ်င္ပါသည္ ။ မိမိ သားသမီး၊ ေျမး ရင္ေသြးမ်ားကိုေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားနုိင္သျဖင့္ က်န္တဲ့ အမ်ားစု ဘယ္လိုေက်ာင္းက ေအာင္ေအာင္ ၊ ဘယ္လို လက္မွတ္ရရ လ်စ္လ်ဴရႈ.ထားလို.မရပါ ။ လူနည္းစုသာ ပညာတတ္ျပီး လူမ်ားစု ပညာမဲ့ေနလွ်င္ ၊ အလုပ္မဲ့ေနလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းနိုင္ေခ် ။ မိမိတုိင္းျပည္တြင္ အစိုးရေက်ာင္းေတာင္ မတက္နုိင္လို. ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူေနရေသာ ကေလးမ်ားစြာ ရိွေပသည္ ။ ထိုကေလးမ်ား၏ ေနာင္ေရးက ရင္ေလးစရာပင္ ။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း မည္မွ်ဘဲြ.လက္မွတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားထား စာသင္ၾကားမႈ.မေကာင္း( မိမိေတာ္ေသာ္လည္း တပည့္မ်ားနားလည္ေအာင္ မရွငး္ျပတတ္ျခင္း (သို.) မိမိကိုယ္တိုင္ အရည္အေသြးမျပည့္ဝျခင္း ) မ်ား ရိွတတ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္ ။

ဤသည္မွာ က်မ စဥ္းစားမိေသာ အခ်က္အခ်ိဳ.ျဖစ္ပါသည္ ။ မတူေသာ ရႈ.ေထာင့္မွ မတူေသာ အခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ နုိင္ပါသည္ ။

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ ၊ အားသာခ်က္မ်ား ရိွသလို ပုဂၢလိေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အားနည္းခ်က္ ၊ အားသာခ်က္မ်ား ရိွေပသည္ ။ ထို.ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ျခင္းကို အားေပးေသာ္လည္း အစုိးရ သင္ရိုးညႊန္းတန္းျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား သင္ၾကားခြင့္ ျပဳျခင္းကို အားမေပးလိုပါ ။ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို.ထိေရာက္ေအာင္ ၊ ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို မသိလွ်င္ အစုိးရသင္ရိုးညႊန္းတန္းျဖင့္ သင္ၾကားရန္လိုင္စင္ရထားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားနွင္ ညိႈနိုႈင္းတိုင္ပင္ျပီး အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေသာ စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္သင့္သည္ ။က်မ ၏ ရင္ေသြးမ်ားကိုလည္း အစိုးရေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ျဖင့္ မ်က္နွာငယ္ရမည့္ အေရး မျမင္လို၊ မေတြ.လိုပါ ။ အျခား လူငယ္မ်ားကိုလည္း မၾကံဳေစလိုပါ ။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ကိုလိုနီပညာေရး နွင့္ အမိ်ဳးသားပညာေရး ခဲြျခား ခံခဲ့ရသည္ ။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာေရး ခဲြျခားျခင္း မရိွပဲ အားလံုး တန္းတူ ပညာရၾကပါေစ ။ စနစ္တခုေၾကာင့္ ၊ ေငြေၾကးေၾကာင့္ ကဲြျပားျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိ အရည္အခ်င္း ၊ လံု.လ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ. ၊ ေလ့လာမႈ.မ်ားေၾကာင့္သာ ကဲြျပားျခင္း ျဖစ္ၾကပါေစ ။
သက္ဆိုင္သူမ်ား ၾကားေစေသာ္ဝ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
Simple views.

1 comments:

Teeltui Von said...

A very good ang interesting post. I'll share to my friends.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္ရႈသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤ စာမ်က္ႏွာမွ စာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြ (သို႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပ မွ်ေဝသုံးစြဲမည္ဆုိပါက ဤစာမ်က္ႏွာ ၏ Owners မ်ားထံမွ ခြင္႔ေတာင္းၿပီးမွသာ ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။